AFG Základné informácie

CHARAKTERISTIKA

Žijú si svojím životom, kde ich hlavnou úlohou je zarobenie čo najväčšieho množstva peňazí pre svoj život. Za tieto peniaze si môžu kúpiť vodu, potraviny, zbrane a výdobytky západného sveta. Pre tento ročník bude v údolí zriadených niekoľko usadlostí a jedno hlavné mesto. Ubytovanie si zabezpečujú hráči sami formou stanov. Každá väčšia usadlosť bude obohnaná plotom z tkaniny, ktorý znázorňuje nepriepustný a nepriehľadný plot.

DRESSCODE

Civilný odev arabského štýlu. Striktný zákaz používania maskovacích odevov a vojenskej výstroje. Snažte sa svoje zbrane prispôsobiť jednoduchému obyvateľovi.

PRAVIDLÁ

Miestny obyvateľ, vstupuje do hry ako nestranný. Nie je naklonený žiadnej strane, alebo frakcii v hre. Miestny obyvateľ si počas akcie na svoju výbavu musí zarobiť. Hra ponúka niekoľko možností, ako je možné zarobiť finančné prostriedky, každý z hráčov sa však musí o túto stránku života postarať sám. Bude niekoľko dopredu oznámených možností, kde získať prácu. Za prácu, alebo obchodovanie bude získavať herné peniaze. Herná mena je dodávaná priamo organizátormi. Samozrejme tak ako v realite, je možný výmenný obchod, či iné formy ktoré vedú k obchodným transakciám, záleží iba na kreativite hráčov. Tu by sme vás chceli vyzvať, vymyslite si nejakú vlastnú ponuku, ktorú by ste vedeli predať ostatným hráčom. Obchod so suvenírmi, čajovňa a podobne. Je to len na vás.

 

Miestny obyvateľ nemá na začiatku hry povolenú strelnú zbraň. Povolenou zbraňou je gumený nôž. Ak chce strelnú zbraň nadobudnúť, musí získať finančné prostriedky za ktoré ju môže zakúpiť u miestnych obchodníkov. Zbraň je u obchodníka symbolizovaná glejtom, ktorý si hráč zakúpi a následne pripevní na svoju vlastnú zbraň, ktorú mal dovtedy uloženú off game. Postup kúpy: Hráč si zoberie svoju zbraň z miesta, kde ju mal dovtedy uloženú. Následne ju zamotá do reflexnej vesty a takto príde k obchodníkovi. Tam si svoju zbraň odmotá z reflexnej vesty a prilepí si na viditeľné miesto glejt, ktorý získa od priekupníka. Až od tohto momentu je zbraň použiteľná v hre. Existuje možnosť zbraň ukradnúť. Je to možné okradnutím vojaka, policajta ale aj iného miestneho obyvateľa. Postup krádeže: Môže sa stať, že miestny obyvateľ si nechá voľne položenú svoju zbraň. V tom momente je možné mu zo zbrane strhnúť glejt. Jeho zbraň sa v tom momente stáva off game, ako keby mu bola reálne ukradnutá. Rovnakým postupom sa dá okradnúť aj vojak. Miestny obyvateľ by mal nosiť zbraň prevesenú cez chrbát. Ak drží zbraň v rukách, môže pre jednotky ISAF, prípadne ANP predstavovať hrozbu a je pravdepodobné, že proti nemu zakročia silou… Zbrane obyvateľov sú totiž určené ako lovecké zbrane, prípadne na obranu dediny a rodiny.

 

Bude zavedený systém evidencia obyvateľstva formou identifikačných preukazov. Zodpovednosť za evidenciu obyvateľov je na miestnej policajnej stanici ANP. Pre
obyvateľov držba ID karty znamená možnosť legálne sa zamestnať, identifikovať sa, využívať služby banky a podobne. Miestny obyvateľ sa riadi zvykmi a obyčajmi Afgánskeho národa, rodiny a kmeňa. Jeho predstavený, či už starešina, imám, alebo hlava rodiny je preňho nespochybniteľnou autoritou a podriaďuje sa jeho rozhodnutiam. V opačnom prípade by to mohlo mať následky pre celú jeho komunitu. Tu by sme vás chceli upozorniť, na hierarchiu v Afganskom spoločenstve. Najvyššie postavenou osobou podľa tradícií je šejk. Za ním je to ďalej imám, ako duchovný vodca, starešinovia usadlostí a nakoniec hlavy rodín. V hre sú zastúpené aj vládne zložky. Majú taktiež svoju hierarchiu. Aká to je, tak to necháme na vás. Môže sa stať, že guvernér bude bojovať o priazeň so šejkom. Alebo polícia s guvernérom?

Po príchode budete rozdelení do vopred vybraných dedín a spoločenstiev. Rozkladanie nových osád je povolené, len ak vás bude viac ako 20 hráčov dokopy. Následne si zvolíte svojho starešinu, ako svojho zástupcu. Tento bod sa dá dohodnúť pri registrácii alebo vopred cez mailovú komunikáciu s organizátormi. Dôležité: Žiadny hráč zo strany Miestneho obyvateľstva nie je od začiatku hry členom Talibanu! V hre sú povolené zatýkania a únosy. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“. Dresscode – odev pripomínajúci oblečenie v afganistan.