ANP Základné informácie

CHARAKTERISTIKA

V oblasti bola zriadená policajná stanica pre udržanie zákonov. Sú to ľudia, ktorí bojovali proti bývalému režimu a chcú priniesť poriadok a zákon do Blue Valley. K tejto jednotke sa je možné pridať počas registrácie, ale aj počas samotnej akcie. Pre istotu si zo sebouzoberte čierne maskovacie nohavice a modrú košelu. Jednotka prechádza premenami a momentálne hľadá nové posily. Ak si odhodlaný chrániť právo a poriadok, tak táto strana je pre teba ako stvorená.

DRESSCODE

Čierne nohavice, alebo maskovacie nohavice typu WL a modrá košela. Povolené použitie vojenskej výstroje. Odporúčame použitie brokovníc (omráčenie) a útočných pušiek typu AK.

PRAVIDLÁ

Príslušník národnej polície plní rozkazy svojich nadriadených. Riadi sa postupnosťou velenia, simuluje člena ozbrojených síl a podľa toho koná. K civilnému obyvateľstvu pristupuje s úctou a rešpektuje miestne a náboženské zvyky. Streľbu zahajuje iba na priamy rozkaz svojho veliteľa Policajt môže byť okradnutý. Tzn. zbraň, peniaze a všetky herné veci, ktoré má pri sebe. Policajt môže byť zajatý, alebo unesený. Taktiež môže byť rovnako ako miestny obyvateľ podrobený výsluchu. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“.