Blue Valley Series WEB MIlSIM

MILSIM

MILSIM je skratkou dvoch anglických slov, MILitary SIMulations. Do slovenčiny sa to dá preložiť ako simulácia vojenstva, alebo vojenské simulácie. Prívlastkom MILSIM sa najčastejšie označujú verejné alebo privátne akcie s určitými prvkami, usporiadané s cieľom dať účastníkom pocit účasti na vojenskej operácii. Taktiež sa ako MILSIM označujú hráči a tímy, ktoré sa takýchto akcií zúčastňujú (toto samozrejme ale neplatí paušálne na všetkých účastnikov). Keďže je dnes prívlastok MILSIM všeobecne v kurze, je veľmi ťažké odlíšiť čo, resp. kto MILSIM je a čo už nie je. Pre niekoho je MILSIMista hocijaký airsofťák, ktorý trocha zainvestuje do svojej výstroje, pre iného je MILSIM zase občasná „turistika“ so zbraňami v odľahlých lesoch, atď. Podľa môjho názoru by kvalitná MILSIM akcia mala obsahovať prvky ako scenár a príbeh okolo scenáru, hlavné, vedľajšie a bonusové úlohy, hierarchia velenia, štruktúrovanie armád, realite sa približujúca rádiokomunikácia, obmedzenie kapacity zásobníkov a množstva neseného streliva, dress-code (teda žiadne rozlišovacie pásky na rukách), prepracované medic pravidlá a pravidlá „oživovania“, FPS limit zbraní (aby sa k slovu dostali aj hráči s ostreľovačskými puškami), použitie vozidiel na podporu a prepravu po bojisku, použite efektovej pyrotechniky, úprava bojiska na kľúčových bodoch (napr. guľometné hniezda by mali mať obloženie vrecami s pieskom atď.) a mnohé ďalšie prvky, ktoré dotváraju realitu a vťahujú hráča do nej. Hráči taktiež nemusia byť striktne viazaní scenárom, môžu si na základe vlastných schopností vybrať, akým spôsobom a kedy budú jednotlivé zadané ciele plniť. Samozrejme nie všetky prvky sú pre akciu potrebné – kvalitu akcie si vždy robia účastníci sami svojím prístupom k hre. MILSIMista by mal ovládať kľúčové schopnosti z oblastí, ako sú tímová taktika a spolupráca, disciplína, prvá pomoc, survival, fyzická zdatnosť, topografia, správna rádiokomunikácia, ručné signály, taktiež vlastniť výbavu, ktorá mu uľahčí plnenie úloh.

Blue Valley Series WEB LARP

LARP

Skratka LARP znamená v angličtine Live Action Role Play, po slovensky niečo ako „živé hranie rolí“. Jedná sa o špecifický druh hier, kde má hráč pridelenú rolu určitej postavy, ktorú sa následne v hre snaží čo najvernejšie stvárniť. Je to niečo ako divadelná hra, avšak s tým rozdielom, že hráči nehrajú pre publikum ale sami pre seba. V týchto hrách máva väčšina postáv vytvorený charakter a herné ciele. Hráči sa potom pomocou vzájomných rozhovorov a improvizovaného hrania snažia tieto ciele naplniť a rozvíjať daný príbeh. Ako MILSIM, tak aj LARP je svojím spôsobom simulácia reality. Avšak zásadný rozdiel je v tom, že kým LARPová postava sa snaží prežiť a naplniť svoje vlastné ciele využitím situácie okolo seba, čím vlastne priamo prispieva k výsledku hry, MILSIM účastník je často len „kolieskom vo veľkom stroji“ a konanie jeho samotného na výsledku akcie nie vždy zaváži. Prívlastkom MILSIM sa najčastejšie označujú verejné alebo privátne akcie s určitými prvkami, usporiadané s cieľom dať účastníkom pocit účasti na vojenskej operácii. Taktiež sa ako MILSIM označujú hráči a tímy, ktoré sa takýchto akcií zúčastňujú (toto samozrejme ale neplatí paušálne na všetkých účastnikov). Autorom textu je Sifon z MilSim Portálu.