Kontaktné informácie

Všetky akcie Blue Valley Series od 31.01.2018 organizuje Blue Valley Series, o. z., Hrušková 719/12 90027 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 51338238.

Hrušková 719/12 90027 Bernolákovo

+421 915 797 777

bluevalleysk@gmail.com

Miesto konania akcie