TF 1505 Základné informáce

CHARAKTERISTIKA

Zložené bojové zoskupenie v rámci operácií TF 1505. Sú to všetko profesionálni vojaci, ktorí už majú za sebou odslúžené misie v operáciách ISAF. Velenie je zabezpečené od hlavného commandera, jeho zástupcu, štábu cez veliteľov rôt, až po veliteľov družstiev. Taktiež sú tu zastúpene jednotky PRT, SF, MP a EOD tím.

DRESSCODE

Maskovací odev jednotiek NATO. Povinné použitie nosičov balistických plátov a heliem (zvýhodnenie pri zásahoch strelnou zbraňou). Zbrane by mali byť použité podľa armády ku ktorej sa hlásite.

PRAVIDLÁ

Príslušník koaličných jednotiek plní rozkazy svojich nadriadených. Riadi sa postupnosťou velenia, simuluje člena ozbrojených síl a podľa toho koná. K civilnému obyvateľstvu pristupuje s úctou a rešpektuje miestne a náboženské zvyky. Streľbu zahajuje iba na priamy rozkaz svojho veliteľa, alebo podľa pravidiel ROE uvedených v OPORD. Vojak môže byť okradnutý. Tzn. zbraň, peniaze a všetky herné veci, ktoré má pri sebe. Vojak môže byť zajatý, alebo unesený. Taktiež môže byť rovnako ako miestny obyvateľ podrobený výsluchu. Táto časť je vysvetlená v bode „Prehľadávanie, zajatie, výsluch“. Viac informácií pre príslušníkov TF1505 nájdete v OPORDoch, ktoré budú distribuované týždeň pred akciou. Predchádzame tým neželanému úniku informácií.